måndag 2 januari 2017

SKÅNSKA SLOTT OCH BORGAR DEL 5


I vår serie "Skånska slott och borgar" presenterar vi här ytterligare några från det
slottstäta landskapet Skåne.
Håll till godo!

BJÄRSJÖLAGÅRDS SLOTT
Slottet ligger NO Vombsjön. Det byggdes om i
rokokostil 1766 - 1777. Under medeltiden låg här
en befäst  borg vid namn Beritzholm och enligt
isländska källor ska borgen ha uppförts under
700-talet av sagokungen Harald Hildetand. Slottet
är i dag en konferensanläggning med restaurang,
hotell och café.

BJÖRNSTORPS SLOTT
Slottet ligger SO Lund. Det uppfördes 1752 men
åtminstone sedan 1500-talet har det funnits en
sätesgård på platsen. Den förste kände svensk som
ägt gården var Mikkel Pedersen Gönge, som fick
gården av den danske kungen när Gönge slogs på
danskarnas sida under Nordiska sjuårskriget på
1560-talet. Slottet har sedan slutet av 1700-talet
varit i släkten Gyllenkroks ägo. På slottet arrangeras
varje år en julmarknad.

BÖRRINGEKLOSTERS SLOTT
Böringeklosters slott ligger vid Börringesjön  sydost
Svedala och uppfördes som ett Benidiktinerkloster på
1200-talet. Ett flertal danska släkter som Norby, Brahe
och Thott var länsherrar på slottet efter att den danska
staten reformerat kyrkan. När Skåne, vid freden i
Roskilde 1658,  tillföll Sverige skänkte  Karl X Gustav
godset till en oäkta son, Gustaf Carlsson. På slottet finns
 idag caféoch butik.

ÖRTOFTA SLOTT
Slottet ligger norr Lund. Örtofta slott fick sitt nuvarande
utseende och struktur som tegelborg 1857 - 61 genom
omfattande renovering i fransk renässansstil av Henrik
Dycker, efter ritningar av Ferdinand Meldahl. Troligen
uppförde Tönne Parsberg huvudbyggnaden på en land-
tunga till Bråån i slutet av 1400-talet. Under 1580-talet
gjordes ytterligare byggnationer och byggnaden fick en
borglik karaktär.Soldaten Kjell Christoffer Barnekow
lät renovera borgen runt 1728 och Örtofta fick ett
karolinskt utseende som man kan se spår av än i dag.
På slottet arrangeras idag bröllop och konferenser.

ÖRENÄS SLOTT
Slottet ligger vid Öresund strax norr Landskrona.
Örenäs slott sägs vara Sveriges yngsta slott. Det färdig-
ställdes 1918, men på platsen hade det uppförts en
byggnad kallad Mariehill år 1867 av häradshövding
August Anderberg. Egendomen övertogs av familjen
Wachtmeister som döpte om den till Maryhill.
Sockermagnaten Carl Tranchell köpte egendomen och
lät uppföra det nuvarande slottet under första världskriget.
Slottet fick då namnet Örenäs.
 Slottet är idag en hotell- och konferensanläggning.
Slottsparken är öppen för allmänheten.

Underlag: "Skånes slott och borgar" av Charlotte
och Peter  Karlsson och Martin Christiansen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar